PoTour

Επιστολή προς κ. Πρωθυπουργό, κ. Υπουργό Τουρισμού και κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ : Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για την Στήριξη-Επανεκκίνηση των Τουριστικών  Γραφείων και των Επιχειρήσεων Τουριστικών Λεωφορείων.

ΣΧΕΤ. : α. Οι τοποθετήσεις του κ. Πρωθυπουργού, σχετικά με το πρόγραμμα της

επιδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων/λεωφορείων, από την Ε.Ε., οι

οποίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ύστερα από την συνάντησή του,

στις 1-6-2021,  με αρμόδιους Υπουργούς,  Υφυπουργούς και άλλα

αρμόδια στελέχη, καθώς και κοινωνικούς εκπροσώπους, μεταξύ των

οποίων και ο Πρόεδρος ΓΕΠΟΕΤ.

β. Η με αρ. Πρωτ. 3716/2-6-2021, Επιστολή του Προέδρου της ΓΕΠΟΕΤ, προς

τους : Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης & επενδύσεων, Υπουργό

Τουρισμού.

γ. Η από 4-6-2021 Ανοικτή Επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου

Τουριστικών Γραφείων Νομού Τρικάλων, προς τον κ. Πρωθυπουργό.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κύριοι Υπουργοί,

 

  1. Ύστερα από τις παραπάνω σχετικές, προσπαθούμε με έντονη ανησυχία να κατανοήσουμε εάν, στις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησής σας, είναι να στηριχθούν τελικά ή όχι οι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου μας, με βάση το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού, που ετοιμάζεται να τεθεί σύντομα σε ισχύ.

 

  1. Με την παραπάνω β΄ σχετική επιστολή, (όχι προς εσάς), τέθηκε ήδη από τον πρόεδρο της ΓΕΠΟΕΤ, προς τους αρμόδιους Υπουργούς σας, η αναγκαιότητα εξαίρεσης του κριτηρίου απασχόλησης προσωπικού,  αναφορικά με την μία (1) Ετήσια Μονάδα Εργασίας μισθωτής εργασίας, διότι το κριτήριο αυτό πράγματι αποκλείει, από το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης,  το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και λεωφορείων, κυρίως μάλιστα εκείνα της περιφέρειας.

 

  1. Η παραπάνω γ΄ σχετική, δυστυχώς, μας βρίσκει σύμφωνους σε πολλά σημεία της, για τους εξής λόγους :

α. Κατά την υπόψη σύσκεψη σας, (της 1-6-2021), δεν ελήφθησαν υπόψη τα πραγματικά τρέχοντα προβλήματα, που βιώνουμε όλοι οι μικροί επιχειρηματίες, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, λόγω  του «COVID -19», και κυρίως εκείνα της παρούσας χρονικής περιόδου.

β. Η εν λόγω σύσκεψη διεξήχθη, κατά τρόπο, που αφήνει καθαρά την εντύπωση ότι δεν ήταν απαραίτητη ούτε η δική μας εκπροσώπηση, ούτε και η δική μας άποψη, επί του συγκεκριμένου θέματος.

γ. Ουδεμία μνεία έγινε για την δυσχερή οικονομική κατάσταση, στην οποία έχουμε περιέλθει, τόσον γιατί καθυστέρησε υπέρμετρα η ενίσχυση των μηνών Ιουλίου- Αυγούστου 2020, όσον και του ότι ακόμη αναμένουμε την περιβόητη εκείνη οικονομική ενίσχυση Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020 και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.

δ. Ουδεμία αναφορά έγινε για την ανυπόφορη οικονομική κατάσταση, στην οποία ήδη βρισκόμαστε και χωρίς  κανένα «φως στο τούνελ», τουλάχιστον για την φετινή χρονιά,  λόγω  της ατολμίας, της διστακτικότητας, των ταξιδιωτών για ταξίδια, εξ αιτίας του «COVID – 19», η οποία κρατά τα λεωφορεία μας καθηλωμένα και σε κατάσταση μόνιμης στάθμευσης.

ε. Η ενίσχυση του 2,5% επί του τζίρου του 2019, μπορεί να ικανοποιεί τις λίγες μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου μας, όπου μπορεί να φθάσει και το ύψος των 400.000 ευρώ, όμως δεν ικανοποιεί  το σύνολο των μικρότερων, που  ξεπερνά το 90%. Για τις μικρές -μεσαίες επιχειρήσεις, φρονούμε ότι θα πρέπει :

(1). Να καθοριστεί ελάχιστο ποσό ενίσχυσης, που θα πρέπει  να είναι όντως ενίσχυση και όχι φιλοδώρημα, προκειμένου να σταθούμε στα πόδια μας και να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας, από τις οποίες, όπως γνωρίζετε, εξαρτάται και η ζωή των  οικογενειών μας.

(2). Το ποσό ενίσχυσης να χορηγηθεί, ανεξάρτητα εάν η δικαιούχος επιχείρηση  θα έχει κύκλο εργασιών ή όχι,  μέχρι 31-12-2021, που αποτελεί κριτήριο.

 

  1. Μετά από τα παραπάνω και επειδή θεωρούμε ότι η παρούσα Κυβέρνηση, αφ’ ενός μεν είναι Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και όχι των ολίγων και αφ’ ετέρου ότι ενδιαφέρεται πράγματι να συνεχίσουν την ζωή τους και οι μικρομεσαίοι, που ακόμη πλήττονται λόγω του «COVID-19», παρακαλούμε για τα ακόλουθα :

α. Την άμεση καταβολή της ενίσχυσης που υποσχεθήκατε για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020.

β. Τον επανακαθορισμό του ποσού ενίσχυσης των μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδους μας, ( γραφεία-λεωφορεία), ώστε αυτό να αποτελεί ενίσχυση και όχι φιλοδώρημα.

 

 

Με εκτίμηση

Ο  Πρόεδρος           Ο Γραμματέας

Πορτοκαλίδης Η.          Κολημένος Χ.