PoTour

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

τροποποίηση όρων της διακήρυξης και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ΄ αριθμ. 2 Διακήρυξης με αριθμ. Πρωτ. 118 – 26/08/2021 για την επιλογή αναδόχου Κατάρτισης και Πιστοποίησης της πράξης «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων» με κωδικό ΟΠΣ 5035194.

Συνημμενο