PoTour

Χορήγηση έκτακτης επιδότησης

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Έκτακτης Επιδότησης

ΣΧΕΤ. : α. Το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).

β. Η με αριθμ. πρωτ. 17518/17-11-2020 Εγκύκλιος του Γραφείου Υπουργού

Τουρισμού, Σχετικά με τη Διαδικασία Αποζημίωσης των Δ.Χ.Τ.Λ., για το χρονικό

διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2020.

γ. Η υπ’ αριθμ. 20065/29-12-2020 Κ.Υ.Α. ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ), ΦΕΚ, αρ.

Φύλλου 5771, Τεύχος Δεύτερο.

δ. Το Δελτίο Τύπου της 22-2-2021, του Υπουργείου Οικονομικών/Γραφείου Τύπου.

Κύριε Υπουργέ,

  1. Σύμφωνα με την παραπάνω α΄ σχετική προβλέφθηκε η χορήγηση αποζημίωσης, στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, τα οποία διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης, λόγω απαγόρευσης πλήρωσης του συνόλου των διαθεσίμων θέσεων των επιβατών, (πλήρωση έως 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού επιβατών).
  2. Με βάση την παραπάνω β’ σχετική, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε το αργότερο έως τις 27-11-2020 να καταθέσουν στην κατά τόπο αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, σχετική αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  3. Στην παράγραφο 1, του άρθρου 1, της παραπάνω γ΄ σχετικής Κ.Υ.Α., αναφέρεται ότι αντικείμενο αυτής είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, (Τ.Ε.Ο.Μ.), που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου30 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198), εξ αιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τους περιορισμούς των παραγράφων 2 και 3 αυτού.
  4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, της παραπάνω γ΄ σχετικής, γίνεται προσδιορισμός της αποζημίωσης και κατανομή στους δικαιούχους, με την προϋπόθεση της παραγράφου 2 αυτού ότι η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  5. Με το παραπάνω δ’ σχετικό Δελτίο Τύπου, ενημερωθήκαμε περί του ότι προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα Κ.Τ.Ε.Λ. και τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID -19, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία καταργείται η προϋπόθεση της υπαγωγής των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία, σε καθεστώς τμηματικής καταβολής. Με το ίδιο Δελτίο, ενημερωθήκαμε, επίσης και για την «γενναία μείωση των τελών κυκλοφορίας 2021», στην οποία προχώρησε η Κυβέρνηση, θέλοντας να στηρίξει τον κλάδο μας. Όμως, κύριε Υπουργέ, για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς έχουμε ήδη καταβάλει τα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας 2021, όμως οι επιχειρήσεις μας, δυστυχώς, συνεχίζουν και παραμένουν καθηλωμένες. Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης είναι να παραμένουμε σε συνεχή ασφυκτική οικονομική θέση, μη μπορώντας πλέον να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες μας, οι οποίες δεν σταματούν ούτε στιγμή να συσσωρεύονται αθροιστικά.
  6. Η επιθυμία μας για άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, και στην μετά COVID εποχή, πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Όμως, στην παρούσα φάση το οικονομικό πρόβλημα που βιώνουμε, ως κλάδος και που γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς ο ίδιος, είναι πια άμεσα απειλητικό για την επιβίωση μας, για την ίδια μας την ύπαρξη. Ειλικρινά, δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια, για να αντιμετωπίσει την διπλή τρέχουσα πρόκληση, που είναι αφ’ ενός η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και αφ’ ετέρου η επαναφορά της οικονομίας στην κανονική της τροχιά, λόγω COVID. Αυτό όμως για το οποίο ανησυχούμε και που βλέπουμε πως θα συμβεί νομοτελειακά είναι ότι ο μεν τουρισμός θα αρχίσει σύντομα να κινείται και μάλιστα πριν το τέλος της τρέχουσας άνοιξης, ο δε κλάδος μας την στιγμή εκείνη να «ξεψυχά», γιατί δεν έχει καμία πλέον οικονομική δύναμη, για να κινηθεί ταυτόχρονα με την έναρξη κίνησης του τουρισμού.
  7. Η μη καταβολή της αποζημίωσης Ιουλίου – Αυγούστου 2020, όπως αυτή αποφασίστηκε, αλλά που όμως δεν υλοποιήθηκε μέχρι τώρα, σε συνδυασμό με το σύνολο των δαπανών μας, για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, σε καθεστώς μηδενικών εισπράξεων, αποτελούν την σφύρα και τον άκμονα, που πλέον μας συνθλίβουν. Στην κυριολεξία, γεμίσαμε με χρέη, του παρελθόντος χρόνου, που δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε, αφού ο κύκλος εργασιών μας, όπως ξέρετε, έχει καταρρεύσει. Πώς θα μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία τα λεωφορεία μας, μόλις αρχίσει η νέα τουριστική κίνηση; Με ποιο κεφάλαιο αρχικής κίνησης ;
  8. Κύριε Υπουργέ, δεν αγνοούμε τις ευνοϊκές αποφάσεις που έχουν ήδη παρθεί για την στήριξη του κλάδου μας. Ανησυχούμε όμως υπερβολικά, για το ότι, ενώ πλησιάζει η στιγμή της τουριστικής κίνησης του 2021, μας βρίσκει ανίκανους οικονομικά, για να ανταποκριθούμε στις όποιες απαιτήσεις της. Είναι μέγιστη ανάγκη να μας καταβληθεί η έκτακτη επιδότηση, τόσο για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου, που αποφασίστηκε, όσο και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να πάρουμε την αναγκαία «οικονομική ανάσα» και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις ελπίδες μας, για την πολυπόθητη, από ολόκληρη την κοινωνία μας, ανάκαμψη.