PoTour

Ανακοίνωση για τα προσωρινά αποτελέσματα

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτισης Στελεχών Τουριστικών Γραφείων» με κωδικό ΟΠΣ 5035194, στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, σας ενημερώνουμε πως κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που οριστικώς έχουν υποβληθεί θα αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα εντός των επόμενων ημερών.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, θα συγκροτηθεί προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και των απορριφθέντων.

Θα σας σταλθεί ενημερωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας για την ανάρτηση του πίνακα.

Οι υποψήφιοι  που θα βρίσκονται στο πίνακα απορριφθέντων, θα έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  ημέρα ανάρτησης του πίνακα. Οι αντιρρήσεις θα αποστέλλονται με mail συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.